Internetowa platforma prezentacji wyników

SU nr 1 - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9

85-094 Bydgoszcz

52 585 41 25

http://jurasza.umk.pl

Przesłanie nowego hasła